Velkommen til www.e-paper.de!

RRZ-Online GmbH har med systemet E-Paper for første gang i verden udviklet muligheden for at præsentere og navigere en komplet afbildning af den trykte avis på internettet – HTML-baseret. Ud fra avisens produktionsdata genereres web-sider (HTML, ikke PDF), der muliggør interaktiv læsning af avisen på skærmen med enhver almindelig browser på markedet.
 

Alle sider fra avisudgaven (inklusive alle fotos, annoncer og illustrationer) kan ses direkte på skærmen, og enkelte artikler, billeder og illustrationer kan læses og betragtes førstørret enkeltvis ved at klikke på dem.

Navigationen i E-Paper er anolog til den trykte avis: Man kan både bladre frem og tilbage gennem avisen side for side og artikel for artikel, og man kan også gå direkte til enkelte sektioner, sider og favoritter. Alle tekster og billeder kan læses i HTML. Man slipper altså for besværlig zoom og scroll.
 

Top of page Kontakt
Copyright ©2003 RZ-Online GmbH. All rights reserved.